เรียนสปาฟรี - จบแล้วมีงานทำทันที

 
  บริษัท สปามรดกไทย จำกัด ต้องการรับผู้มีความรู้และประสบการณ์เบื้องต้นสาขานวด, เสริมสวย เพื่อรับการอบรมจากทางบริษัทฟรีจบแล้วมีงานทำทันทีกับทางบริษัท  
 
  พนักงานสปา  
  คุณสมบัติ
1. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ความรู้ขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
3. บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
4. ภาษาอังกฤษระดับสนทนาได้ (บริษัทมีการจัดสอนภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพสปาฟรี)
5. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการนวดมาก่อน

สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมรูปถ่ายและเอกสารสมัครงานมาที่
บริษัท สปามรดกไทย จำกัด
ชั้น 6 อาคาร บี อาคารธนาคารทหารไทย สาขาพญาไท
34 ถนนพญาไท พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-3545985 โทรสาร. 02-3545986

อีเมล์ spa.school@sarah-org.com
เว็ปไซด์ www.sarah-org.com/thaispa
 
 

 
Thai Heritage Spa Group of Companies
1124/5-7 Thai Heritage Spa Building, Soi Ladprao 2, Phaholyothin Rd.,
Jomphol, Jatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel. 662 5137279 Fax. 662 5139240

E-mail: sarah@thaiheritagespa.com www.thaiheritagespa.com
sarah-org.com (C) Copyright. All Rights Reserved